จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน(แห่ง)
กระบี่62 6 4 0 8
กาญจนบุรี122 6 6 3 61
กาฬสินธุ์151 12 16 10 42
กำแพงเพชร90 6 4 0 17
ขอนแก่น225 215 11 7 21
จันทบุรี82 5 5 2 11
ฉะเชิงเทรา109 14 2 1 50
ชลบุรี99 12 8 1 58
ชัยนาท60 3 3 1 6
ชัยภูมิ143 10 11 2 39
ชุมพร79 5 5 3 5
เชียงราย144 7 16 0 6
เชียงใหม่211 16 11 0 28
ตรัง100 8 7 0 2
ตราด44 2 4 2 5
ตาก69 6 9 2 10
นครนายก46 6 4 0 8
นครปฐม117 8 10 2 69
นครพนม104 1 8 0 8
นครราชสีมา334 28 8 1 73
นครศรีธรรมราช185 15 9 78 19
นครสวรรค์143 14 11 1 36
นนทบุรี46 16 0 1 3
นราธิวาส89 6 6 1 2
น่าน100 6 11 1 16
บึงกาฬ60 1 7 2 4
บุรีรัมย์209 20 6 5 34
ปทุมธานี65 6 1 0 11
ประจวบคีรีขันธ์61 3 7 2 29
ปราจีนบุรี70 4 6 0 22
ปัตตานี114 7 6 0 8
พระนครศรีอยุธยา158 18 4 0 8
พะเยา72 3 12 4 36
พังงา52 3 4 0 5
พัทลุง74 5 10 2 4
พิจิตร102 10 10 1 57
พิษณุโลก103 3 11 1 81
เพชรบุรี85 8 3 3 80
เพชรบูรณ์128 8 9 4 27
แพร่84 5 10 4 18
ภูเก็ต19 7 1 0 14
มหาสารคาม143 4 11 1 12
มุกดาหาร55 4 4 0 10
แม่ฮ่องสอน50 3 7 3 10
ยโสธร88 5 11 2 12
ยะลา64 5 3 0 5
ร้อยเอ็ด203 12 31 0 41
ระนอง31 3 5 0 0
ระยอง68 9 7 0 22
ราชบุรี112 10 5 6 41
ลพบุรี126 10 8 2 11
ลำปาง104 4 15 0 10
ลำพูน58 5 2 2 28
เลย101 9 7 0 17
ศรีสะเกษ217 14 10 5 83
สกลนคร141 7 20 0 13
สงขลา141 18 6 0 7
สตูล42 3 2 1 5
สมุทรปราการ49 18 2 2 5
สมุทรสงคราม36 5 0 0 1
สมุทรสาคร38 6 1 0 4
สระแก้ว66 5 6 1 45
สระบุรี109 10 8 0 12
สิงห์บุรี42 2 4 3 3
สุโขทัย91 5 6 0 8
สุพรรณบุรี127 6 7 1 15
สุราษฎร์ธานี138 9 6 0 10
สุรินทร์173 21 10 2 19
หนองคาย68 4 8 2 5
หนองบัวลำภู68 5 11 0 3
อ่างทอง65 9 4 1 40
อำนาจเจริญ64 1 3 0 28
อุดรธานี181 14 18 2 14
อุตรดิตถ์80 2 3 2 11
อุทัยธานี64 6 5 0 34
อุบลราชธานี239 27 19 5 68
รวม 7,852 824 571 190 1,693