จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน(แห่ง)
กระบี่62 6 3 0 9
กาญจนบุรี122 6 5 3 59
กาฬสินธุ์151 13 17 10 46
กำแพงเพชร90 7 4 0 19
ขอนแก่น225 212 11 6 20
จันทบุรี82 4 5 2 12
ฉะเชิงเทรา109 14 1 1 54
ชลบุรี99 12 6 1 62
ชัยนาท60 3 3 1 6
ชัยภูมิ143 10 12 2 44
ชุมพร79 5 5 3 7
เชียงราย144 7 16 1 13
เชียงใหม่211 17 10 0 34
ตรัง100 8 7 0 3
ตราด44 2 4 2 5
ตาก69 6 9 3 11
นครนายก46 6 4 0 9
นครปฐม117 8 8 2 76
นครพนม104 3 7 0 7
นครราชสีมา334 31 8 1 72
นครศรีธรรมราช185 15 9 0 22
นครสวรรค์143 15 10 1 39
นนทบุรี46 16 0 1 9
นราธิวาส89 7 6 1 2
น่าน100 6 8 1 18
บึงกาฬ60 1 7 2 3
บุรีรัมย์209 18 8 5 39
ปทุมธานี65 7 1 0 14
ประจวบคีรีขันธ์61 3 7 2 35
ปราจีนบุรี70 4 4 0 27
ปัตตานี114 8 5 0 8
พระนครศรีอยุธยา158 18 4 0 9
พะเยา72 3 12 4 24
พังงา52 4 4 0 5
พัทลุง74 5 10 4 8
พิจิตร102 10 8 1 57
พิษณุโลก103 4 15 1 87
เพชรบุรี85 8 3 2 84
เพชรบูรณ์128 9 8 1 32
แพร่84 6 9 3 20
ภูเก็ต19 7 1 0 15
มหาสารคาม143 5 10 0 13
มุกดาหาร55 3 4 0 16
แม่ฮ่องสอน50 3 7 3 9
ยโสธร88 7 11 2 13
ยะลา64 6 3 0 5
ร้อยเอ็ด203 11 21 0 19
ระนอง31 3 5 1 1
ระยอง68 9 7 0 21
ราชบุรี112 10 4 6 43
ลพบุรี126 10 9 1 10
ลำปาง104 6 14 0 15
ลำพูน58 5 3 2 22
เลย101 9 9 0 18
ศรีสะเกษ217 17 4 1 47
สกลนคร141 7 20 0 14
สงขลา141 18 6 0 7
สตูล42 3 2 1 5
สมุทรปราการ49 25 3 1 5
สมุทรสงคราม36 6 0 0 1
สมุทรสาคร38 6 0 0 4
สระแก้ว66 5 6 1 46
สระบุรี109 10 8 0 12
สิงห์บุรี42 3 4 3 3
สุโขทัย91 5 8 0 8
สุพรรณบุรี127 7 7 1 20
สุราษฎร์ธานี138 9 6 0 17
สุรินทร์173 21 10 2 22
หนองคาย68 4 9 1 5
หนองบัวลำภู68 5 9 0 4
อ่างทอง65 11 4 3 40
อำนาจเจริญ64 1 2 0 27
อุดรธานี181 15 18 2 13
อุตรดิตถ์80 2 3 1 11
อุทัยธานี64 6 5 0 35
อุบลราชธานี239 28 19 5 68
รวม 7,852 855 544 104 1,744