จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน(แห่ง)
กระบี่62 6 4 0 8
กาญจนบุรี122 6 5 3 62
กาฬสินธุ์151 11 16 10 46
กำแพงเพชร90 6 4 0 19
ขอนแก่น225 215 11 7 21
จันทบุรี82 4 5 2 12
ฉะเชิงเทรา109 14 2 1 50
ชลบุรี99 12 7 1 62
ชัยนาท60 3 3 1 6
ชัยภูมิ143 10 12 2 43
ชุมพร79 5 5 3 5
เชียงราย144 7 16 1 8
เชียงใหม่211 17 11 0 29
ตรัง100 8 7 0 2
ตราด44 2 4 2 5
ตาก69 6 8 2 10
นครนายก46 6 4 0 9
นครปฐม117 8 8 2 76
นครพนม104 1 8 0 8
นครราชสีมา334 29 8 1 73
นครศรีธรรมราช185 15 9 78 19
นครสวรรค์143 14 11 1 36
นนทบุรี46 16 0 1 3
นราธิวาส89 7 6 1 2
น่าน100 6 8 1 18
บึงกาฬ60 1 7 2 4
บุรีรัมย์209 18 7 5 35
ปทุมธานี65 7 1 0 14
ประจวบคีรีขันธ์61 3 7 2 33
ปราจีนบุรี70 4 6 0 22
ปัตตานี114 7 5 0 8
พระนครศรีอยุธยา158 18 4 0 8
พะเยา72 3 12 4 36
พังงา52 4 4 0 5
พัทลุง74 5 10 3 4
พิจิตร102 10 10 1 57
พิษณุโลก103 4 15 1 87
เพชรบุรี85 8 3 2 84
เพชรบูรณ์128 8 8 4 29
แพร่84 5 10 3 19
ภูเก็ต19 7 1 0 14
มหาสารคาม143 4 10 0 11
มุกดาหาร55 3 4 0 12
แม่ฮ่องสอน50 3 7 3 9
ยโสธร88 7 11 2 12
ยะลา64 5 3 0 5
ร้อยเอ็ด203 12 31 0 44
ระนอง31 3 5 1 1
ระยอง68 9 7 0 21
ราชบุรี112 10 5 6 41
ลพบุรี126 10 8 2 10
ลำปาง104 6 14 0 15
ลำพูน58 5 3 2 28
เลย101 9 9 0 18
ศรีสะเกษ217 16 7 1 44
สกลนคร141 7 20 0 13
สงขลา141 18 6 0 7
สตูล42 3 2 1 5
สมุทรปราการ49 18 2 2 5
สมุทรสงคราม36 6 0 0 1
สมุทรสาคร38 6 1 0 4
สระแก้ว66 5 6 1 47
สระบุรี109 10 8 0 12
สิงห์บุรี42 3 4 3 3
สุโขทัย91 5 8 0 8
สุพรรณบุรี127 6 6 1 14
สุราษฎร์ธานี138 9 6 0 13
สุรินทร์173 21 11 2 16
หนองคาย68 4 9 1 5
หนองบัวลำภู68 5 10 0 4
อ่างทอง65 9 4 1 40
อำนาจเจริญ64 1 3 0 28
อุดรธานี181 15 18 2 13
อุตรดิตถ์80 2 3 2 11
อุทัยธานี64 6 6 0 33
อุบลราชธานี239 27 19 5 71
รวม 7,852 834 568 185 1,715