จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน(แห่ง)
กระบี่62 9 5 2 9
กาญจนบุรี122 6 5 3 57
กาฬสินธุ์151 13 17 10 48
กำแพงเพชร90 7 3 0 19
ขอนแก่น225 210 10 6 21
จันทบุรี82 4 5 1 13
ฉะเชิงเทรา109 14 1 1 55
ชลบุรี99 13 6 1 65
ชัยนาท60 3 3 1 6
ชัยภูมิ143 10 11 2 49
ชุมพร79 5 6 3 7
เชียงราย144 7 16 1 17
เชียงใหม่211 18 9 0 35
ตรัง100 8 7 0 3
ตราด44 2 4 2 5
ตาก69 6 9 3 12
นครนายก46 6 4 0 9
นครปฐม117 8 7 2 77
นครพนม104 3 7 0 7
นครราชสีมา334 31 8 1 67
นครศรีธรรมราช185 16 10 0 23
นครสวรรค์143 15 10 1 39
นนทบุรี46 17 0 1 9
นราธิวาส89 7 6 1 1
น่าน100 5 8 1 19
บึงกาฬ60 1 7 2 3
บุรีรัมย์209 18 7 3 44
ปทุมธานี65 7 1 0 14
ประจวบคีรีขันธ์61 4 7 2 35
ปราจีนบุรี70 4 4 0 27
ปัตตานี114 8 5 0 8
พระนครศรีอยุธยา158 18 3 0 9
พะเยา72 4 11 4 23
พังงา52 4 4 0 5
พัทลุง74 5 10 4 8
พิจิตร102 10 8 1 58
พิษณุโลก103 4 15 1 85
เพชรบุรี85 8 3 1 86
เพชรบูรณ์128 9 8 1 33
แพร่84 6 8 3 24
ภูเก็ต19 7 1 0 15
มหาสารคาม143 5 10 0 13
มุกดาหาร55 3 4 0 17
แม่ฮ่องสอน50 3 6 3 9
ยโสธร88 7 10 2 13
ยะลา64 6 3 0 5
ร้อยเอ็ด203 11 17 0 21
ระนอง31 3 5 1 1
ระยอง68 8 7 0 14
ราชบุรี112 10 4 6 43
ลพบุรี126 10 8 1 11