จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน(แห่ง)
กระบี่62 9 5 2 9
กาญจนบุรี122 6 5 3 57
กาฬสินธุ์151 13 17 10 49
กำแพงเพชร90 7 3 0 20
ขอนแก่น225 209 10 6 20
จันทบุรี82 4 6 1 13
ฉะเชิงเทรา109 14 1 1 58
ชลบุรี99 13 7 1 60
ชัยนาท60 3 3 1 8
ชัยภูมิ143 10 11 2 49
ชุมพร79 5 6 3 7
เชียงราย144 7 17 2 22
เชียงใหม่211 18 9 0 36
ตรัง100 8 7 0 4
ตราด44 2 3 1 9
ตาก69 6 9 1 11
นครนายก46 6 4 0 9
นครปฐม117 8 7 2 77
นครพนม104 3 7 0 8
นครราชสีมา334 31 8 1 67
นครศรีธรรมราช185 16 10 0 24
นครสวรรค์143 16 9 1 39
นนทบุรี46 17 0 1 9
นราธิวาส89 7 6 1 1
น่าน100 5 8 1 19
บึงกาฬ60 1 7 2 3
บุรีรัมย์209 18 7 3 45
ปทุมธานี65 7 1 0 14
ประจวบคีรีขันธ์61 4 7 2 35
ปราจีนบุรี70 4 4 0 28
ปัตตานี114 6 4 0 9
พระนครศรีอยุธยา158 19 3 0 9
พะเยา72 4 11 4 18
พังงา52 4 4 0 6
พัทลุง74 5 10 4 8
พิจิตร102 10 8 1 57
พิษณุโลก103 4 15 1 85
เพชรบุรี85 8 3 1 86
เพชรบูรณ์128 9 8 1 33
แพร่84 6 8 3 24
ภูเก็ต19 7 1 0 16
มหาสารคาม143 5 10 0 13
มุกดาหาร55 3 4 0 17
แม่ฮ่องสอน50 3 6 3 9
ยโสธร88 8 10 2 13
ยะลา64 6 3 0 5
ร้อยเอ็ด203 11 17 0 21
ระนอง31 3 5 1 2
ระยอง68 9 7 0 16
ราชบุรี112 10 4 6 44
ลพบุรี126 10 8 1 11
ลำปาง104 8 14 0 15
ลำพูน58 6 2 2 22
เลย101 9 9 0 18
ศรีสะเกษ217 18 3 2 54
สกลนคร141 7 18 0 13
สงขลา141 18 4 0 6
สตูล42 3 2 1 5
สมุทรปราการ49 25 3 1 8
สมุทรสงคราม36 7 0 0 0
สมุทรสาคร38 6 0 0 3
สระแก้ว66 5 6 1 42
สระบุรี109 10 7 0 11
สิงห์บุรี42 2 4 3 3
สุโขทัย91 5 8 0 8
สุพรรณบุรี127 8 6 1 21
สุราษฎร์ธานี138 9 6 0 17
สุรินทร์173 22 10 2 24
หนองคาย68 4 9 1 5
หนองบัวลำภู68 6 10 0 5
อ่างทอง65 12 3 3 39
อำนาจเจริญ64 1 2 0 25
อุดรธานี181 18 18 2 12
อุตรดิตถ์80 2 3 1 14
อุทัยธานี64 6 4 0 37
อุบลราชธานี239 29 19 3 71
รวม 7,852 873 523 99 1,790