จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย(แห่ง)ปริมาณน้ำเสีย(ลบ.ม./วัน)ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้(ลบ.ม./วัน)รถยนต์เก็บขยะ จำนวน(คัน)
กระบี่62 9 18,927 19,787 83
กาญจนบุรี122 9 16,231 15,530 143
กาฬสินธุ์151 7 20,265 19,879 179
กำแพงเพชร90 9 10,017 16,759 83
ขอนแก่น225 14 2,532,264 47,329 388
จันทบุรี82 13 20,976 28,664 133
ฉะเชิงเทรา109 87 114,002 113,946 149
ชลบุรี99 29 285,370 179,263 424
ชัยนาท60 4 5,056 4,340 81
ชัยภูมิ143 12 28,302 29,698 173
ชุมพร79 9 1,499,621 10,049,224 88
เชียงราย144 11 211,517 228,279 135
เชียงใหม่211 27 25,464 18,722 310
ตรัง100 8 33,733 29,900 112
ตราด44 1 1,041 450 66
ตาก69 4 8,407 11,867 79
นครนายก46 8 3,500 0 57