จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย(แห่ง)ปริมาณน้ำเสีย(ลบ.ม./วัน)ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้(ลบ.ม./วัน)รถยนต์เก็บขยะ จำนวน(คัน)
กระบี่62 9 18,927 19,787 83
กาญจนบุรี122 9 16,231 15,530 145
กาฬสินธุ์151 7 14,330 13,954 171
กำแพงเพชร90 9 9,094 15,836 78
ขอนแก่น225 14 2,515,903 47,569 402
จันทบุรี82 12 20,976 28,664 130
ฉะเชิงเทรา109 90 114,005 113,948 148
ชลบุรี99 30 289,357 175,395 416
ชัยนาท60 4 5,056 4,340 81
ชัยภูมิ143 12 28,302 29,698 173
ชุมพร79 8 1,503,024 10,053,072 87
เชียงราย144 11 210,970 227,731 132
เชียงใหม่211 29 22,064 18,722 291
ตรัง100 11 56,538 31,602 107
ตราด44 2 1,101 510 64
ตาก69 3 8,367 11,847 75
นครนายก46 8 3,500 0 52
นครปฐม117 52 116,557 32,948 247
นครพนม104 9 1,297 1,051 112
นครราชสีมา334 24 136,512 101,279 400
นครศรีธรรมราช185 18 21,327 21,324 238
นครสวรรค์143 23 117,313 89,988 164
นนทบุรี46 23 31,590 46,834 378
นราธิวาส89 6 1,582 1,492 137
น่าน100 7 4,952 4,952 59
บึงกาฬ60 22 56,450 57,800 75
บุรีรัมย์209 28 74,547 72,029 151
ปทุมธานี65 311