จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย(แห่ง)ปริมาณน้ำเสีย(ลบ.ม./วัน)ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้(ลบ.ม./วัน)รถยนต์เก็บขยะ จำนวน(คัน)
กระบี่62 9 18,927 19,787 83
กาญจนบุรี122 9 16,231 15,530 143
กาฬสินธุ์151 7 20,265 19,879 178
กำแพงเพชร90 9 10,017 16,759 83
ขอนแก่น225 14 2,532,264 47,329 388
จันทบุรี82 13 20,976 28,664 133