จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน(คน)รถดับเพลิง จำนวน(คัน)รถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน(คัน)รถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน(คัน)รถกระเช้า จำนวน(คัน)รถบันได จำนวน(คัน)เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน(ลำ)เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน(เครื่อง)รถกู้ภัย จำนวน(คัน)รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน(คัน)เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน(เครื่อง)เครื่องสูบน้ำ แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน(เครื่อง)เครื่องสูบน้ำ แยกเป็นพญานาค จำนวน(เครื่อง)เครื่องสูบน้ำ ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน(เครื่อง)เครื่องสูบน้ำ ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน(เครื่อง)รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน(คัน)รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน(คัน)รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน(คัน)รถหอน้ำ จำนวน(คัน)รถตรวจการณ์ จำนวน(คัน)เบาะลม จำนวน(อัน)เรือกู้ชีพ จำนวน(ลำ)
กระบี่62 176 23 31 19 33 0 0 58 13 0 13 10 3 6 0 28 13 9 0 8 1 2
กาญจนบุรี122 394 70 100 41 75 1 1 112 24 0 76 45 31 40 16 18 1 6 0 26 1 6
กาฬสินธุ์151 619 84 105 25 68 0 0 308 69 3 125 93 32 40 3 49 3 33 0 5 0 6
กำแพงเพชร90 338 44 71 25 52 0 1 70 41 1 44 20 24 22 1 18 0 8 0 7 0 3
ขอนแก่น225 935 141 193 30 93 1 1 469 100 5 170 129 41 89 14 33 2 77 3 31 1 5
จันทบุรี82 431 57 85 28 57 3 2 82 23 2 80 58 22 39 8 58 2 14 0 28 0 30
ฉะเชิงเทรา109 369 51 85 51 56 1 7 93 12 0 49 36 13 15 4 22 2 4 0 9 0 4
ชลบุรี99 952 124 103 103 106 9 20 75 20 23 153 103 50 54 6 52 5 6 4 40 2 24
ชัยนาท60 204 44 39 14 38 0 0 39 9 1 88 37 51 36 10 17 2 4 0 5 0 4
ชัยภูมิ143 599 68 113 39 80 2 0 377 78 2 65 42 23 36 16 29 2 37 1 10 0 14
ชุมพร79 260 39 85 20 36 0 5 35 22 2 52 38 14 10 3 28 2 13 0 7 0 13
เชียงราย144 733 78 131 28 67 1 1 51 59 2 78 47 31 26 5 53 1 32 0 22 0 5
เชียงใหม่211 1,164 170 244 62 188 3 5 275 119 11 236 175 61 89 29 81 2 72 5 42 3 11
ตรัง100 228 40 56 33 50 2 0 37 34 1 30 22 8 2 0 26 8 23 2 10 2 11
ตราด44 175 28 41 15 25 0 0 34 22 2 16 16 0 21 0 17 2 51 0 5 0 6
ตาก69 403 40 72 13 38 1 2 102 36 2 54 41 13 38 3 44 5 15 0 4 0 4
นครนายก46 103 16 42 14 19 0 1 18 14 0 34 15 19 16 3 13 1 2 0 6 0 2
นครปฐม117 441 60 83 33 66 2 2 243 15 2 177 55 122 147 54 33 4 8 1 10 1 4
นครพนม104 480 55 93 20 47 0 0 84 64 0 193 146 47 23 28 7 3 30 3 5 0 23
นครราชสีมา334 1,083 121 235 84 147 5 1 708 66 5 205 125 80 171 20 55 2 52 3 41 3 28
นครศรีธรรมราช185 540 69 107 32 81 2 4 98 42 3 60 38 22 55 11 43 9 52 1 28 2 44
นครสวรรค์143 694 72 148 58 92 2 9 74 43 3 133 52 81 100 49 41 19 15 0 20 0 6
นนทบุรี46 598 62 73 30 48 5 12 55 14 25 184 67 117 314 87 56 15 12 0 23 1 0
นราธิวาส89 611 67 73 26 75 3 6 207 41 1 78 53 25 6 1 18 2 17 1 5 1 36
น่าน100 372 28 89 14 20 0 0 140 67 0 66 43 23 12 10 4 0 36 0 6 0 15
บึงกาฬ60 286 30 52 8 25 0 2 23 26 0 17 14 3 4 1 12 0 17 0 5 0 8
บุรีรัมย์209 679 93 170 47 51 2 0 561 94 2 61 46 15 35 7 36 0 44 0 11 0 5
ปทุมธานี65 682 109 78 54 75 2 10 69 20 49 204 73 131 194 157 39 10 24 3 50 2 6
ประจวบคีรีขันธ์61 299 36 55 26 37 2 0 36 22 3 60 36 24 18 2 13 0 10 2 10 0 2
ปราจีนบุรี70 246 49 71 34 45 0 3 65 18 0 45 26 19 15 1 21 2 6 0 5 0 2
ปัตตานี114 415 65 50 21 56 2 2 87 29 0 42 14 28 11 4 26 2 24 1 9 1 17
พระนครศรีอยุธยา158 763 81 110 37 86 3 4 159 12 6 189 85 104 175 30 23 3 8 1 36 0 25
พะเยา72 378 39 74 14 41 1 0 82 46 2 56 47 9 17 1 20 0 14 0 18 0 4
พังงา52 126 22 34 24 32 0 0 29 10 1 32 27 5 6 4 21 3 5 0 7 1 3
พัทลุง74 157 23 30 11 44 0 0 96 15 3 29 20 9 10 11 28 1 24 0 8 0 19
พิจิตร102 372 54 83 26 48 1 9 96 35 0 78 33 45 27 25 16 1 19 0 9 0 13
พิษณุโลก103 517 57 110 15 80 2 2 243 39 1 98 34 64 54 24 32 12 19 0 15 1 8
เพชรบุรี85 320 45 91 17 61 1 3 49 27 4 121 48 73 77 1 33 1 11 1 11 1 3
เพชรบูรณ์128 581 82 132 38 75 1 1 159 50 4 82 48 34 28 10 27 9 25 0 26 2 5
แพร่84 313 35 82 20 39 1 2 161 28 2 99 69 30 29 2 39 2 18 0 5 0 9
ภูเก็ต19 310 34 29 43 24 2 0 13 8 8 46 33 13 15 3 25 0 19 1 15 0 3
มหาสารคาม143 475 67 100 16 25 0 0 526 55 0 88 77 11 21 9 34 10 24 0 6 0 7
มุกดาหาร55 331 27 43 15 8 0 5 16 35 0 83 78 5 14 0 12 1 10 0 5 0 0
แม่ฮ่องสอน50 144 23 40 4 8 0 2 42 15 0 13 7 6 7 5 15 0 2 0 3 0 0
ยโสธร88 295 34 56 21 21 0 1 78 40 0 69 62 7 90 5 12 3 41 1 9 1 6
ยะลา64 353 53 41 23 34 3 6 32 34 0 40 25 15 15 4 14 2 24 0 13 1 21
ร้อยเอ็ด203 842 87 141 28 36 1 3 562 97 1 208 183 25 103 21 29 6 62 5 15 1 21
ระนอง31 87 15 32 5 23 0 1 43 9 1 24 21 3 5 2 26 2 10 0 6 0 5
ระยอง68 482 60 62 47 67 6 0 48 11 4 85 77 8 11 2 32 11 17 1 53 2 3
ราชบุรี112 505 75 75 48 92 3 2 88 33 2 228 109 119 105 13 26 4 4 3 11 1 0
ลพบุรี126 455 60 111 43 56 2 1 223 19 0 90 42 48 54 20 26 2 8 0 22 0 9
ลำปาง104 565 63 127 26 40 1 1 68 62 0 176 147 29 35 3 20 2 22 1 8 0 4
ลำพูน58 442 60 58 10 65 0 2 17 39 0 47 21 26 25 7 33 2 11 0 5 0 2
เลย101 441 52 95 21 59 0 1 48 23 0 53 43 10 32 0 19 6 21 1 13 0 12
ศรีสะเกษ217 665 75 152 34 28 1 0 1,316 69 1 145 82 63 45 23 26 5 30 0 14 2 13
สกลนคร141 541 80 110 30 69 0 0 235 79 0 107 94 13 4 4 23 15 22 0 1 0 13
สงขลา141 681 80 81 47 91 2 5 154 41 15 81 59 22 27 20 67 3 69 3 32 2 49
สตูล42 112 19 38 7 30 0 2 55 15 1 24 14 10 1 1 8 1 28 0 3 0 26
สมุทรปราการ49 785 121 54 41 51 15 14 111 28 16 150 98 52 143 102 23 1 18 3 37 3 7
สมุทรสงคราม36 59 12 9 5 14 0 5 22 5 0 15 15 0 0 0 7 1 1 0 5 0 2
สมุทรสาคร38 399 35 41 24 28 2 1 51 6 3 53 32 21 42 20 17 2 10 1 22 1 0
สระแก้ว66 220 35 50 35 40 0 2 26 29 3 28 20 8 9 5 17 3 10 1 10 0 2
สระบุรี109 670 88 112 43 78 5 7 127 34 6 120 49 71 81 16 23 3 7 1 16 0 3
สิงห์บุรี42 223 30 34 10 24 0 1 70 10 2 117 66 51 76 24 14 0 6 0 10 0 2
สุโขทัย91 460 40 95 24 52 0 2 67 54 0 139 58 81 97 15 33 5 14 0 6 1 12
สุพรรณบุรี127 437 57 96 41 72 2 3 177 26 4 156 75 81 82 55 29 5 13 1 19 3 5
สุราษฎร์ธานี138 389 44 77 32 41 3 2 77 42 8 64 44 20 24 3 42 6 11 0 11 0 27
สุรินทร์173 643 66 137 25 33 2 0 264 76 1 84 66 18 53 8 16 0 32 1 12 2 6
หนองคาย68 327 39 49 14 23 0 3 97 41 1 39 29 10 24 5 17 2 4 0 5 0 3
หนองบัวลำภู68 300 49 56 13 43 0 1 154 30 0 23 15 8 31 1 23 2 8 0 3 0 4
อ่างทอง65 211 26 44 16 27 0 0 36 11 0 182 77 105 96 11 13 0 4 0 7 0 3
อำนาจเจริญ64 247 45 54 23 19 0 0 50 23 0 15 15 0 14 0 10 1 13 0 4 0 2
อุดรธานี181 969 112 175 45 127 1 1 375 94 8 150 131 19 37 6 65 23 50 1 36 2 13
อุตรดิตถ์80 258 34 80 26 52 2 0 254 31 0 93 69 24 39 15 23 0 17 1 9 1 2
อุทัยธานี64 301 24 73 20 27 1 1 28 23 2 13 7 6 32 2 28 4 13 0 7 0 1
อุบลราชธานี239 469 68 170 51 72 1 0 338 37 2 322 236 86 65 21 37 0 60 0 30 2 19
รวม 7,852 34,129 4,360 6,516 2,205 4,051 116 193 11,647 2,802 262 7,042 4,402 2,640 3,661 1,112 2,113 286 1,611 58 1,111 51 742