จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน(คน)รถดับเพลิง จำนวน(คัน)รถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน(คัน)รถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน(คัน)รถกระเช้า จำนวน(คัน)รถบันได จำนวน(คัน)เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน(ลำ)เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน(เครื่อง)รถกู้ภัย จำนวน(คัน)รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน(คัน)เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน(เครื่อง)เครื่องสูบน้ำ แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน(เครื่อง)เครื่องสูบน้ำ แยกเป็นพญานาค จำนวน(เครื่อง)เครื่องสูบน้ำ ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน(เครื่อง)เครื่องสูบน้ำ ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน(เครื่อง)รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน(คัน)รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน(คัน)รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน(คัน)รถหอน้ำ จำนวน(คัน)รถตรวจการณ์ จำนวน(คัน)เบาะลม จำนวน(อัน)เรือกู้ชีพ จำนวน(ลำ)
กระบี่62 176 23 31 19 33 0 0 58 13 0 13 10 3 6 0 28 13 9 0 8 1 2
กาญจนบุรี122 391 70 99 44 76 1 1 112 25 0 78 45 33 40 16 18 1 9 0 34 1 8
กาฬสินธุ์151 620 84 104 26 69 0 1 317 68 3 140 107 33 29 3 47 3 47 1 9 0 9
กำแพงเพชร90 338 44 71 25 52 0 1 70 41 1 44 20 24 22 1 18 0 8 0 7 0 3
ขอนแก่น225 1,006 141 195 30 96 1 1 464 99 5 173 132 41 90 13 36 2 99 3 36 1 5
จันทบุรี82 437 57 85 28 57 3 2 82 22 2 81 59 22 38 8 58 2 17 0 43 1 34
ฉะเชิงเทรา109 375 51 83 51 58 1 7 91 14 0 47 34 13 11 4 15 2 11 0 18 0 5
ชลบุรี99 965 125 103 109 109 10 20 84 21 23 144 93 51 54 4 56 7 11 6 58 5 33
ชัยนาท60 207 42 40 14 38 0 0 39 9 1 89 38 51 38 10 17 2 5 0 5 0 4
ชัยภูมิ143 599 68 113 39 80 2 0 377 78 2 65 42 23 36 16 29 2 37 1 10 0 14
ชุมพร79 255 37 85 20 36 0 5 30 22 2 52 38 14 10 3 28 2 13 0 9 0 13
เชียงราย144 737 80 137 28 68 1 1 51 58 2 78 47 31 26 6 53 1 45 0 27 2 8
เชียงใหม่211 1,189 169 249 60 187 3 5 275 120 11 238 178 60 93 29 82 2 113 5 56 4 13
ตรัง100 231 40 57 33 50 2 0 37 34 1 30 22 8 2 0 26 8 24 2 11 2 11
ตราด44 170 29 40 15 24 0 0 34 21 2 16 16 0 21 0 16 1 55 0 6 0 7
ตาก69 413 40 74 16 38 1 2 102 36 2 56 42 14 39 3 45 5 17 0 5 0 4
นครนายก46 109 15 43 14 20 0 1 18 14 0 34 15 19 16 3 13 1 2 0 8 0 2
นครปฐม117 460 65 85 34 68 2 1 241 15 2 180 55 125 154 54 32 4 11 2 17 2 4
นครพนม104 480 56 92 20 48 0 0 84 64 0 193 146 47 23 28 7 3 35 3 5 0 25
นครราชสีมา334 1,083 121 235 84 147 5 1 708 66 5 205 125 80 171 20 55 2 52 3 41 3 28
นครศรีธรรมราช185 540 69 107 32 81 2 4 98 42 3 60 38 22 55 11 43 9 52 1 28 2 44
นครสวรรค์143 698 71 149 58 92 2 9 74 42 3 133 52 81 100 49 41 19 16 0 22 0 7
นนทบุรี46 598 62 73