จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน(คน)รถดับเพลิง จำนวน(คัน)รถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน(คัน)รถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน(คัน)รถกระเช้า จำนวน(คัน)รถบันได จำนวน(คัน)เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน(ลำ)เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน(เครื่อง)รถกู้ภัย จำนวน(คัน)รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน(คัน)เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน(เครื่อง)เครื่องสูบน้ำ แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน(เครื่อง)เครื่องสูบน้ำ แยกเป็นพญานาค จำนวน(เครื่อง)เครื่องสูบน้ำ ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน(เครื่อง)เครื่องสูบน้ำ ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน(เครื่อง)รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน(คัน)รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน(คัน)รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน(คัน)รถหอน้ำ จำนวน(คัน)รถตรวจการณ์ จำนวน(คัน)เบาะลม จำนวน(อัน)เรือกู้ชีพ จำนวน(ลำ)
กระบี่62 176 23 31 19 33 0 0 58 13 0 13 10 3 6 0 28 13 9 0 8 1 2
กาญจนบุรี122 391 70 99 44 76 1 1 112 25 0 78 45 33 40 16 18 1 9 0 34 1 8
กาฬสินธุ์151 620 84 104 26 69 0 1 317 67 3 140 107 33 29 3 47 3 43 1 9 0 9
กำแพงเพชร90 338 44 71 25 52 0 1 70 41 1 44 20 24 22 1 18 0 8 0 7 0 3
ขอนแก่น225 1,006 141 195 30 96 1 1 464 99 5 173 132 41 90 13 36 2 99 3 36 1 5
จันทบุรี82 437 57 85 28 57 3 2 82 22 2 81 59 22 38 8 58 2 17 0 43 1 34
ฉะเชิงเทรา109 375 51 83 51 58 1 7 91 14 0 47 34 13 11 4 15 2 11 0 18 0 5
ชลบุรี99 960 124 103 109 109 10 20 75 20 23 144 93 51 54 4 55 7 10 6 54 5 26
ชัยนาท60 207 42 40 14 38 0 0 39 9 1 89 38 51 38 10 17 2 5 0 5 0 4
ชัยภูมิ143 599 68 113 39 80 2 0 377 78 2 65 42 23 36 16 29 2 37 1 10 0 14
ชุมพร79 255 37 85 20 36 0 5 30 22 2 52 38 14 10 3 28 2 13 0 9 0 13
เชียงราย144 737 79 137 28 68 1 1 51 58 2 78 47 31 26 6 53 1 45 0 26 2 8
เชียงใหม่211 1,187 168 249 60 187 3 5 275 120 11 238 178 60 93 29 82 2 113 5 56 4 13
ตรัง100 231 40 57 33 50 2 0 37 34 1 30 22 8 2 0 26 8 24 2 11 2 11
ตราด44 170 29 40 15 24 0 0 34 21 2 16 16 0 21 0 16 1 55 0 6 0 7
ตาก69 413 40 74 16 38 1 2 102 36 2 56 42 14 39 3 45 5 17 0 5 0 4
นครนายก46 108 16 42 14 20 0 1 18 14 0 34 15 19 16 3 13 1 2 0 8 0 2
นครปฐม117 460 65 85 34 68 2 1 241 15 2 180 55 125 154 54 32 4 11 2 17 2 4
นครพนม104 480 56 92 20 48 0 0 84 64 0 193 146 47 23 28 7 3 35 3 5 0 25
นครราชสีมา334 1,083 121 235 84 147 5 1 708 66 5 205 125 80 171 20 55 2 52 3 41 3 28
นครศรีธรรมราช185 540 69 107 32 81 2 4 98 42 3 60 38 22 55 11 43 9 52 1 28 2 44
นครสวรรค์143 698 71 149 58 92 2 9 74 42 3 133 52 81 100 49 41 19 16 0 22 0 7
นนทบุรี46 598 62 73 30 48 5 12 55 14 25 191 83 108 309 89 56 15 12 0 23 1 0
นราธิวาส89 614 67 74 26 77 3 6 183 41 1 78 53 25 6 1 18 2 19 1 6 1 41
น่าน100 372 28 89 14 20 0 0 140 67 0 66 43 23 12 10 4 0 36 0 6 0 15
บึงกาฬ60 286 30 52 8 25 0 2 23 26 0 17 14 3 4 1 12 0 17 0 5 0 9
บุรีรัมย์209 706 88 176 44 53 2 0 577 91 2 64 49 15 45 7 36 2 71 0 22 0 7
ปทุมธานี65 682 109 78 54 75 2 10 69 20 49 204 73 131 194 157 39 10 24 3 50 2 6
ประจวบคีรีขันธ์61 299 36 55 26 37 2 0 36 22 3 60 36 24 18 2 13 0 10 2 10 0 2
ปราจีนบุรี70 249 50 71 34 45 0 3 65 18 0 45 26 19 15 1 21 2 6 0 5 0 2
ปัตตานี114 415 65 50 21 56 2 2 87 29 0 42 14 28 11 4 26 2 24 1 9 1 17
พระนครศรีอยุธยา158 767 82 111 37 86 3 14 159 11 6 190 85 105 175 28 23 3 10 1 50 0 26
พะเยา72 373 39 74 14 41 1 0 82 45 2 57 48 9 17 1 20 0 14 0 21 0 4
พังงา52 126 22 34 24 32 0 1 9 10 1 32 27 5 6 4 20 3 5 0 8 4 3
พัทลุง74 157 23 30 11 44 0 0 96 15 3 29 20 9 10 11 28 1 24 0 8 0 19
พิจิตร102 372 54 83 26 48 1 9 96 35 0 78 33 45 27 25 16 1 19 0 10 0 13
พิษณุโลก103 517 57 110 15 80 2 2 243 39 1 98 34 64 54 24 32 12 19 0 15 1 8
เพชรบุรี85 320 45 91 17 61 1 3 49 27 4 121 48 73 77 1 33 1 11 1 11 1 3
เพชรบูรณ์128 588 83 131 37 75 1 1 159 51 4 80 46 34 28 10 27 9 32 0 36 2 11
แพร่84 313 35 89 13 40 1 2 161 29 2 100 70 30 26 2 39 3 21 0 8 0 9
ภูเก็ต19 311 38 37 46 27 2 0 15 7 8 50 38 12 23 5 33 0 25 2 20 1 5
มหาสารคาม143 479 67 101 18 26 0 0 526 56 1 88 77 11 21 9 34 10 40 0 6 0 7
มุกดาหาร55 343 26 46 16 10 0 1 21 34 0 93 88 5 14 12 12 1 14 0 10 0 6
แม่ฮ่องสอน50 133 23 42 4 9 0 2 39 14 0 14 8 6 7 5 15 0 9 0 6 0 0
ยโสธร88 288 34 57 21 20 0 1 78 40 0 69 62 7 90 5 12 3 43 1 10 1 6
ยะลา64 353 53 41 23 34 3 6 32 34 0 40 25 15 15 4 14 2 24 0 13 1 21
ร้อยเอ็ด203 841 86 142 28 39 1 3 554 95 1 210 186 24 104 21 29 6 66 5 16 1 22
ระนอง31 87 15 32 5 23 0 1 43 9 1 24 21 3 5 2 26 2 10 0 6 0 5
ระยอง68 474 59 62 48 67 6 0 49 11 4 86 77 9 11 2 32 11 19 1 55 2 3
ราชบุรี112 499 74 76 50 91 3 2 86 32 3 234 107 127 113 13 26 4 11 4 20 2 2
ลพบุรี126 450 59 111 43 58 2 1 223 18 0 92 43 49 54 20 25 1 12 0 27 0 15
ลำปาง104 565 63 127 26 40 1 1 68 62 0 176 147 29 35 3 20 2 22 1 8 0 4
ลำพูน58 442 60 58 10 65 0 2 17 39 0 47 21 26 25 7 33 2 11 0 5 0 2
เลย101 435 50 97 20 59 0 1 48 24 0 53 43 10 32 0 19 6 21 1 13 0 12
ศรีสะเกษ217 665 75 152 34 28 1 0 1,316 69 1 145 82 63 45 23 26 5 30 0 14 2 13
สกลนคร141 570 80 111 30 71 0 0 216 77 0 106 95 11 4 4 22 15 37 0 4 0 19
สงขลา141 685 81 84 45 86 3 5 154 41 15 81 59 22 27 20 60 3 93 3 43 2 70
สตูล42 112 19 38 7 30 0 2 55 15 1 24 14 10 1 1 8 1 28 0 3 0 26
สมุทรปราการ49 783 121 56 43 50 15 14 118 28 17 163 107 56 141 103 24 1 22 3 43 3 7
สมุทรสงคราม36 59 12 9 5 14 0 5 22 5 0 15 15 0 0 0 7 1 1 0 5 0 2
สมุทรสาคร38 410 37 41 22 28 2 3 45 6 3 57 33 24 42 20 20 2 10 1 29 1 0
สระแก้ว66 226 36 52 36 42 0 2 26 29 3 27 19 8 9 5 17 3 12 1 12 0 2
สระบุรี109 666 127 114 43 81 5 7 128 34 6 123 50 73 81 17 22 3 13 1 21 0 6
สิงห์บุรี42 224 29 37 11 24 0 1 67 11 2 119 68 51 81 24 16 0 8 0 15 0 3
สุโขทัย91 460 44 92 29 56 0 2 64 52 0 144 63 81 98 15 34 5 16 0 8 1 15
สุพรรณบุรี127 439 57 91 41 72 2 4 178 26 4 144 67 77 84 59 29 5 14 1 25 4 5
สุราษฎร์ธานี138 364 46 77 29 42 3 1 77 38 8 65 45 20 24 3 39 5 19 0 17 0 59
สุรินทร์173 614 63 139 26 37 2 0 266 73 1 86 67 19 53 9 16 0 44 1 17 2 7
หนองคาย68 330 40 52 14 26 0 3 96 41 1 39 29 10 25 5 17 2 7 0 6 0 3
หนองบัวลำภู68 307 50 57 13 45 0 1 148 29 0 23 15 8 31 1 22 2 20 0 6 0 6
อ่างทอง65 213 25 44 17 28 0 0 36 10 0 182 77 105 96 11 14 0 12 0 10 4 8
อำนาจเจริญ64 247 45 54 23 19 0 0 50 24 0 15 15 0 2 0 10 1 16 0 4 0 2
อุดรธานี181 969 112 175 45 127 1 1 375 94 8 150 131 19 37 6 65 23 50 1 36 2 13
อุตรดิตถ์80 258 34 80 26 53 2 0 254 32 0 95 69 26 36 14 23 0 17 1 11 1 3
อุทัยธานี64 300 24 73 20 27 1 1 28 23 2 13 7 6 32 2 28 4 18 0 13 1 1
อุบลราชธานี239 473 68 170 50 72 1 0 338 37 2 322 236 86 65 21 37 0 64 0 34 2 19
รวม 7,852 34,299 4,402 6,574 2,217 4,096 118 202 11,582 2,781 265 7,115 4,462 2,653 3,671 1,130 2,111 288 1,935 64 1,352 70 870