จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนสวนสาธารณะ(แห่ง)จำนวนห้องสมุดประชาชน(แห่ง)จำนวนลานกีฬา(แห่ง)จำนวนสนามกีฬา(แห่ง)
กระบี่62 36 16 206 186
กาญจนบุรี122 126 63 515 398
กาฬสินธุ์151 119 100 492 332
กำแพงเพชร90 72 39 397 321
ขอนแก่น225 196 249 948 826
จันทบุรี82 62 34 332 281
ฉะเชิงเทรา109 51 42 324 215
ชลบุรี99 106 60 445 289
ชัยนาท60 56 29 219 124
ชัยภูมิ143 87 95 654 544
ชุมพร79 40 15 362 203
เชียงราย144 134 112 758 436
เชียงใหม่211 143 174 1,210 668
ตรัง100 66 18 405 214
ตราด44 27 19 135 121
ตาก69 42 36 286 204
นครนายก46 16 13 140 82
นครปฐม117 77 45 358 169
นครพนม104 71 58 355 337
นครราชสีมา334 286 209 1,597 1,296
นครศรีธรรมราช185 106 60 847 372
นครสวรรค์143 89 110 789 513
นนทบุรี46 55 23 381 73
นราธิวาส89 42 27 329 267
น่าน100 82 35 426 234
บึงกาฬ60 38 34 197 196
บุรีรัมย์209 170 111 911 690
ปทุมธานี65 70 46 330 151