จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนสวนสาธารณะ(แห่ง)จำนวนห้องสมุดประชาชน(แห่ง)จำนวนลานกีฬา(แห่ง)จำนวนสนามกีฬา(แห่ง)
กระบี่62 36 16 206 186
กาญจนบุรี122 127 63 524 395
กาฬสินธุ์151 111 99 495 333
กำแพงเพชร90 72 39 397 321
ขอนแก่น225 197 248 963 845
จันทบุรี82 62 32 333 283
ฉะเชิงเทรา109 50 41 322 212
ชลบุรี99 109 63 415 334
ชัยนาท60 54 28 213 111
ชัยภูมิ143 87 95 654 544
ชุมพร79 39 15 364 202
เชียงราย144 137 113 776 439
เชียงใหม่211 142 176 1,246 677
ตรัง100 65 18 401 216
ตราด44 28 18 141 120
ตาก69 40 36 283 204
นครนายก46 16 13 129 80
นครปฐม117 76 42 400 168
นครพนม104 92 60 377 332
นครราชสีมา334 286 209 1,598 1,296
นครศรีธรรมราช185 106 61 848 371
นครสวรรค์143 89 111 790 519
นนทบุรี46 55 23 381 73
นราธิวาส89 41 30 316 263
น่าน100 82 35 426 234
บึงกาฬ60 41 34 193 187
บุรีรัมย์209 171 113 931 713
ปทุมธานี65 70 46 330 151
ประจวบคีรีขันธ์61 57 23 327 160
ปราจีนบุรี70 50 38 316 192
ปัตตานี114 59 42 313 233
พระนครศรีอยุธยา158 100 74 572 221
พะเยา72 69 33 284 177
พังงา52 28 22 178 124
พัทลุง74 35 37 315 191
พิจิตร102 63 67 381 226
พิษณุโลก103 85 57 456 323
เพชรบุรี85 56 36 240 213
เพชรบูรณ์128 70 95 584 393