1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ประเภทองค์กร เทศบาลเมือง ขนาด ใหญ่
ที่ตั้งเลขที่