1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลบ้านดู่
ประเภทองค์กร เทศบาลตำบล ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่