1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลยะหริ่ง
ประเภทองค์กร เทศบาลตำบล ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่