1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลปะลุรู
ประเภทองค์กร เทศบาลตำบล ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่