1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบจ.บึงกาฬ
ประเภทองค์กร อบจ. ขนาด
ที่ตั้งเลขที่