องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบางเสาธง วัดมงคลนิมิตร
อบต.บางเสาธง วัดเสาธงกลาง
อบต.ศีรษะจรเข้น้อย วัดใหม่ปากคลองมอญ
อบต.ศีรษะจรเข้น้อย วัดหัวคู้วราราม
อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ วัดจรเข้ใหญ่
อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ วัดศรีวารีน้อย
อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ ศาลพ่อเฒ่าท้าวพันตา/ศาลพ่อเฒ่าเกาะพิจิตร