องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลไทรน้อย ตลาดน้ำไทรน้อย
อบต.ขุนศรี สำเนียงพันธุ์ไม้
อบต.ขุนศรี สวนเฟื้องฟ้าคุณเรณู
อบต.ขุนศรี สวนเสน่ห์พันธุ์ไม้
อบต.ขุนศรี สวนลุงช้างพันธุ์ไม้
อบต.คลองขวาง วัดคลองขวาง
อบต.ทวีวัฒนา วัดคลองเจ้า
อบต.ไทรใหญ่ วัดสโมสร
อบต.ราษฎร์นิยม วัดราษฎร์นิยม