องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองท่าโขลง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองท่าโขลง ตลาดไอยรา
เทศบาลเมืองท่าโขลง ตลาดไท
เทศบาลเมืองท่าโขลง ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง
อบต.คลองเจ็ด วัดอู่ข้าว
อบต.คลองสาม วัดพระธรรมกาย
อบต.คลองสี่ วัดสว่างภพ
อบต.คลองสี่ วัดมงคลพุการาม
อบต.คลองสี่ วัดตะวันเรือง
อบต.คลองสี่ วัดเพิ่มทาน
อบต.คลองหก สระเก็บน้ำพระรามเก้า ฯ
อบต.คลองหก วัดปัญญานันทาราม
อบต.คลองห้า หออัครศิลปิน
อบต.คลองห้า สนามรถแข่ง บางกอกแดร็กอเวนิว
อบต.คลองห้า หอจดหมายเหตุ
อบต.คลองห้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา
อบต.คลองห้า พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ