องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสามโคก วัดสิงห์
เทศบาลตำบลสามโคก โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง
เทศบาลตำบลสามโคก วัดสามโคก
เทศบาลตำบลสามโคก วัดสะแก
เทศบาลตำบลบางเตย ตลาดอิงน้ำสามโคก
อบต.กระแชง วัดไก่เตี้ย
อบต.กระแชง วัดชัยสิทธาวาส
อบต.คลองควาย วัดเจดีย์ทอง
อบต.คลองควาย วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
อบต.เชียงรากน้อย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ริม
อบต.เชียงรากน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา
อบต.ท้ายเกาะ วัดท้ายเกาะใหญ่
อบต.บางกระบือ วัดโบสถ์
อบต.บางกระบือ วัดกร่าง
อบต.บางโพธิ์เหนือ นมัสการหลวงปู่เส็ง
อบต.บ้านงิ้ว วัดไผ่ล้อม