องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.พระนครศรีอยุธยา สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ( ทุ่งหันตรา )
อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระราชวังโบราณ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พิพิธพัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
เทศบาลเมืองอโยธยา วัดจักรวรรดิ์
เทศบาลเมืองอโยธยา วัดประดู่ทรงธรรม
เทศบาลเมืองอโยธยา วัดสมณโกฎฐาราม
เทศบาลเมืองอโยธยา วัดมเหยงคณ์
เทศบาลเมืองอโยธยา วัดกุฎีดาว
เทศบาลเมืองอโยธยา วัดดุสิดาราม
เทศบาลเมืองอโยธยา บ้านไทยเฮาส์โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองอโยธยา วิหารหลวงพ่อสุริยมุนี
เทศบาลเมืองอโยธยา วัดนางคำ
เทศบาลเมืองอโยธยา วัดอโยธยา
เทศบาลเมืองอโยธยา ตลาดอโยเดีย
เทศบาลเมืองอโยธยา วัดสามปลื้ม
เทศบาลเมืองอโยธยา วัดใหญ่ชัยมงคล
เทศบาลเมืองอโยธยา สำนักสงฆ์หลวงพ่อขาว
เทศบาลเมืองอโยธยา วัดพระญาติการาม
เทศบาลเมืองอโยธยา วัดโบสถ์ราชเดชะ
เทศบาลเมืองอโยธยา ตลาดน้ำอโยธยา
เทศบาลเมืองอโยธยา ปางช้างอโยธยา
อบต.เกาะเรียน กลุ่มผลิตของไม้โสน
อบต.เกาะเรียน วัดทรงกุศล
อบต.เกาะเรียน วัดไก่เตี้ย
อบต.เกาะเรียน วัดช่างทอง
อบต.เกาะเรียน หมู่บ้านญี่ปุ่น
อบต.คลองตะเคียน มัสยิดตะเกี่ย
อบต.คลองตะเคียน มัสยิดกุฎีช่อฟ้า
อบต.คลองสระบัว วัดจงกลม
อบต.คลองสระบัว วัดศรีโพธิ์
อบต.คลองสระบัว วัดเจ้าย่า
อบต.คลองสระบัว วัดพระงาม
อบต.คลองสระบัว วัดตะไกร
อบต.คลองสระบัว วัดกลางคลองสระบัว
อบต.คลองสระบัว วัดครุฑธาราม
อบต.บ้านเกาะ ล่องเรือชมทิวทัศน์ 2 ฝั่งแม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก
อบต.บ้านเกาะ วัดไผ่โสมนรินทร์ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์ อุปถัมภ์
อบต.บ้านป้อม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
อบต.บ้านป้อม วัดท่าการ้อง
อบต.บ้านป้อม วัดไชยวัฒนาราม
อบต.ปากกราน วัดกลางคลองตะเคียน
อบต.ภูเขาทอง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
อบต.ภูเขาทอง วัดภูเขาทอง
อบต.ลุมพลี พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อบต.ลุมพลี วัดสีเหลี่ยม
อบต.ลุมพลี วัดพระยาแมน (ร้าง)
อบต.วัดตูม วัดตูม
อบต.วัดตูม วัดช้างใหญ่
อบต.วัดตูม วัดชุมพล
อบต.วัดตูม วัดท่าโขลง
อบต.สวนพริก วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
อบต.สวนพริก วัดป้อมรามัญ
อบต.สวนพริก เพนียดคล้องช้าง
อบต.สวนพริก วัดสว่างอารมณ์
อบต.สวนพริก วัดกลางรามัญ
อบต.สวนพริก ตำหนักรัชกาลที่ 5
อบต.สำเภาล่ม วัดพุทไธศวรรย์
อบต.สำเภาล่ม หมู่บ้านโปรตุเกส
อบต.สำเภาล่ม วัดนักบุญยอแซฟ
อบต.หันตรา วัดมเหยงค์
อบต.หันตรา วัดหันตรา
อบต.หันตรา อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)