องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าหลวง วัดยางนม
เทศบาลตำบลท่าหลวง เขื่อนพระราม 6
เทศบาลตำบลท่าหลวง วัดบึงลัฏฐิวัน
เทศบาลตำบลท่าหลวง วัดสะตือพุทธไสยาสน์
อบต.ท่าเจ้าสนุก บึงสวนพริก
อบต.ท่าเจ้าสนุก วัดสฏางค์
อบต.ท่าเจ้าสนุก บ่อน้ำโบราณพระเจ้าทรงธรรม
อบต.ท่าหลวง วัดไก่จ้น
อบต.ท่าหลวง เขื่อนพระรามหก
อบต.บ้านร่อม พ่อหล่อ วัดดอนประดู่
อบต.บ้านร่อม สักการะหลวงพ่อเงิน วัดดอนกระสังข์
อบต.วังแดง วัดวังแดงเหนือ
อบต.วังแดง วัดวังแดงใต้
อบต.วังแดง วัดบึง