องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบางบาล อนุสาวรีย์นายขนมต้ม
เทศบาลตำบลบางบาล โฮมสเตย์ไทรน้อย
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ วัดไผ่ล้อม
อบต.น้ำเต้า วัดสีกุก
อบต.พระขาว วัดพระขาว (หลวงปู่ทิม อตฺตสนฺโต)
อบต.พระขาว วัดพิกุลโสคันธ์