องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองผักไห่ บ้านเขียว
เทศบาลเมืองผักไห่ วัดย่านอ่างทอง(จุฬาโลก)
เทศบาลเมืองผักไห่ วัดตึกคชหิรัญ (วังปลา)
เทศบาลตำบลลาดชะโด ตลาดลาดชะโด
อบต.กุฎี วัดฤาไชย
อบต.กุฎี ชมค้างคาวแม่ไก่
อบต.กุฎี วัดโคกทอง
อบต.ดอนลาน วัดดอนลาน
อบต.ดอนลาน วัดลำตะเคียน
อบต.นาคู นมัสการหลวงพ่อศรีอาน
อบต.ลาดชิด วัดลาดชิด
อบต.หน้าโคก วัดหน้าโคก
อบต.หน้าโคก กลุ่มสตรีศรีวิเชียร