องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.กระจิว หลวงพ่อหิน
อบต.กระจิว หลวงพ่อองค์ดำ วัดพระแก้ว
อบต.กระจิว หลวงพ่อคำ วัดขุมแก้ว
อบต.โคกม่วง ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
อบต.ดอนหญ้านาง วัดตะโก (หลวงพ่อรวย)
อบต.พระแก้ว พระใหญ่วัดดอนกลาง