องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ลำไทร วัดลาดทราย
อบต.ลำไทร โบสถ์กลางน้ำ
อบต.ลำไทร พระสยามเทวาธิราช
อบต.ลำไทร วัดกุฏีประสิทธิ์
อบต.วังจุฬา วัดไพฑูริย์ถนิมาราม
อบต.วังจุฬา สวนกล้วยไม้
อบต.วังจุฬา วัดสว่างอารมณ์
อบต.วังจุฬา โรงไพฟ้าวังน้อย
อบต.สนับทึบ วัดชูจิตธรรมาราม
อบต.สนับทึบ ข้าวแกงบ้านสวน
อบต.หันตะเภา วังชาวนา หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านลำแดง