องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเกษไชโย วัดไชโยวรวิหาร
เทศบาลตำบลไชโย วัดมหานาม
เทศบาลตำบลไชโย วัดสระเกษ
อบต.ชัยฤทธิ์ อุโบสถวัดชัยสิทธาราม
อบต.เทวราช วังปลา วัดเยื้องคงคาราม
อบต.ราชสถิตย์ หาดเจ้าพระยาตำบลราชสถิตย์
อบต.ราชสถิตย์ วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก (วัดโพธิ์หอม)
อบต.ราชสถิตย์ วัตถุมงคลหลวงปู่สาย
อบต.ราชสถิตย์ รอยพระพุทธบาท