องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ชอนม่วง วัดพุน้อย
อบต.เชียงงา เจดีย์วัดเชียงงา
อบต.ดอนดึง ไร่นาสวนผสม
อบต.ดอนดึง รอยพระพุทธบาท
อบต.บางขาม วัดธรรมิการาม
อบต.บางพึ่ง วัดคุ้งท่าเลา
อบต.บ้านชี วัดเกริ่นกฐิน
อบต.บ้านชี วัดท่าช้าง
อบต.บ้านชี วัดกำแพง (พระรอดละโว้)
อบต.บ้านชี วัดท้องคุ้ง
อบต.บ้านชี วัดเขาปกล้น
อบต.บ้านชี ถ้ำพระโพธิญาณ
อบต.บ้านชี วัดเขาบรรพต
อบต.บ้านทราย พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย
อบต.พุคา