องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ชอนม่วง วัดพุน้อย
อบต.เชียงงา เจดีย์วัดเชียงงา
อบต.ดอนดึง ไร่นาสวนผสม
อบต.ดอนดึง รอยพระพุทธบาท
อบต.บางขาม วัดธรรมิการาม
อบต.บางพึ่ง วัดคุ้งท่าเลา
อบต.บ้านชี วัดเกริ่นกฐิน
อบต.บ้านชี วัดท่าช้าง
อบต.บ้านชี วัดกำแพง (พระรอดละโว้)
อบต.บ้านชี วัดท้องคุ้ง
อบต.บ้านชี วัดเขาปกล้น
อบต.บ้านชี ถ้ำพระโพธิญาณ
อบต.บ้านชี วัดเขาบรรพต
อบต.บ้านทราย พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย
อบต.พุคา มูลนิธิชัยพัฒนา โครงการ รวมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม
อบต.พุคา จุดชมวิว ภูมิทัศน์สพานดำ
อบต.โพนทอง ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง
อบต.มหาสอน หญิงไทยใจงามโฮมสเตย์
อบต.มหาสอน วัดบางพึ่ง
อบต.มหาสอน วัดห้วยแก้ว
อบต.มหาสอน บ้านสวนขวัญ
อบต.มหาสอน วัดวงทาส (เกาะสวรรค์)
อบต.มหาสอน วัดมหาสอน
อบต.สนามแจง เขาวงกฏ
อบต.สนามแจง วัดเขาสนามแจง
อบต.สนามแจง วัดเขาสาริกา
อบต.หนองเต่า วัดพานิชธรรมิการาม
อบต.หนองเต่า ตลาดเก่าร้อยปี
อบต.หนองทรายขาว วัดหนองทรายขาว
อบต.หนองทรายขาว ต้นมะขามเฒ่า