องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.นิยมชัย น้ำตกเตาตัน
อบต.นิยมชัย วัดเขาถ้ำ
อบต.นิยมชัย เขาฟ้าแลบ
อบต.มหาโพธิ์ อ่างเก็บน้ำคุ้งใหญ่
อบต.มหาโพธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขม