องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.กุดตาเพชร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
อบต.หนองรี น้ำตกวังแสนดี
อบต.หนองรี ปรางค์นางผมหอม
อบต.หนองรี ศูนย์วิจัยฯลำพญากลาง