องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองบางระจัน วัดม่วงชุม
เทศบาลเมืองบางระจัน วัดโพธิ์รัตนราม (วัดโพธิ์ชนไก่)
เทศบาลเมืองบางระจัน ดงยางอินวกูล
อบต.บ้านจ่า บ้านหนองโขลงต้องเที่ยว
อบต.พักทัน วัดกลางชูศรีเจริญสุข
อบต.พักทัน สวนแคนตาลูปและเมล่อน
อบต.แม่ลา วัดแหลมคาง ภายในวัดมีวิหารหลวงพ่อช่วง ที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา
อบต.แม่ลา วัดสะเดา
อบต.ไม้ดัด เตาเผาแม่น้ำน้อย
อบต.ไม้ดัด หลวงพ่อยืน
อบต.สระแจง วัดคีมราษฎร์