องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี หาดทรายเมืองอินทร์
เทศบาลตำบลทับยา ลำแม่ลา
เทศบาลตำบลทับยา วัดสาลโคดม
อบต.งิ้วราย ป่าชุมชนบึงโพธิ์เรียม
อบต.ชีน้ำร้าย วัดไทร
อบต.น้ำตาล องค์พระอินทร์
อบต.ประศุก เทศกาลถอนถั่วไร้น้ำ
อบต.ประศุก วัดดอกไม้
อบต.ประศุก วัดสว่างอารมณ์
อบต.โพธิ์ชัย วัดบ้านลำ
อบต.โพธิ์ชัย วัดกระทุ่มปี่
อบต.โพธิ์ชัย วัดสองพี่น้อง
อบต.ห้วยชัน พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณบ้านคูเมือง
อบต.ห้วยชัน สวนรุกขชาตบ้านคูเมือง
อบต.อินทร์บุรี วัดพงษ์สุวรรณ(วัดสำโรง)
อบต.อินทร์บุรี วัดม่วง หมู่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
อบต.อินทร์บุรี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ