องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี หาดทรายเมืองอินทร์
เทศบาลตำบลทับยา ลำแม่ลา
เทศบาลตำบลทับยา พระฉาย วัดสุทธาวาส
เทศบาลตำบลทับยา วัดโคกงู
เทศบาลตำบลทับยา วัดสาลโคดม
อบต.งิ้วราย ป่าชุมชนบึงโพธิ์เรียม
อบต.ชีน้ำร้าย วัดไทร
อบต.ท่างาม ไหว้หลวงพ่อหินฃมเจดีย์เก่าวัดแจ้ง
อบต.ท่างาม ไหว้หลวงพ่อบุญ ชมเรือพลายแก้ว "วัดท่าอิฐ"
อบต.ท่างาม ประวัติศาสตร์ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
อบต.ท่างาม ไหว้หลวงปู่โต๊ะวัดกำแพง
อบต.ท่างาม กล้วยตาก(กล้วยกล้วยท่างาม)
อบต.ท่างาม ไหว้หลวงพ่อขาว"วัดตุ้มหู"
อบต.ท่างาม เกษตรเรื่องกล้วยกล้วย
อบต.ท่างาม ไหว้สถูปเจดีย์ ชมป่ายางนา "วัดเกาะแก้ว"
อบต.ท่างาม บ้านโคกขาม
อบต.น้ำตาล องค์พระอินทร์
อบต.ประศุก วัดดอกไม้
อบต.ประศุก เทศกาลถอนถั่วไร้น้ำ
อบต.ประศุก วัดสว่างอารมณ์
อบต.โพธิ์ชัย วัดบ้านลำ
อบต.โพธิ์ชัย วัดสองพี่น้อง
อบต.โพธิ์ชัย วัดกระทุ่มปี่
อบต.ห้วยชัน พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณบ้านคูเมือง
อบต.ห้วยชัน สวนรุกขชาตบ้านคูเมือง
อบต.อินทร์บุรี วัดม่วง หมู่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
อบต.อินทร์บุรี วัดพงษ์สุวรรณ(วัดสำโรง)
อบต.อินทร์บุรี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ