องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ศาลเจ้าพ่อกวนอู
เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรือสำเภาทอง
เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
เทศบาลตำบลมโนรมย์ วัดพิกุลงาม
อบต.ท่าฉนวน ประเพณีห่มผ้าพระธาตุ ตักบาตรดอกไม้ และปฏิบัติธรรม
อบต.วัดโคก ศูนย์จำหน่ายสินค้าโทอป