องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ วัดปากคลองมะขามเฒ่า
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ต้นแม่น้ำท่าจีน
เทศบาลตำบลหนองน้อย วัดทรงเสวย
อบต.บ่อแร่ พิพิธภัณฑ์เกษตร
อบต.มะขามเฒ่า ฟาร์มจระเข้วสันต์
อบต.มะขามเฒ่า วัดปากคลองมะขามเฒ่า
อบต.หนองบัว วัดหนองบัว(วัดปทุมธาราม)
อบต.หนองบัว วัดดอนตูมกมลาวาส