องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองแก่งคอย หลวงพ่อใหญ่
เทศบาลเมืองแก่งคอย วิหารหลวงพ่อลา
เทศบาลเมืองแก่งคอย พระมหาธาตุเจดีย์ศรีป่าสัก
เทศบาลเมืองแก่งคอย งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก
เทศบาลเมืองแก่งคอย ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า
เทศบาลเมืองแก่งคอย วิหารหลวงปู่พรหม
เทศบาลเมืองทับกวาง วัดถ้ำพระโพธิสัตว์
เทศบาลเมืองทับกวาง ถ้ำประกายแก้ว
เทศบาลเมืองทับกวาง ผาเสด็จ
อบต.ท่าคล้อ ถ้ำหมีเหนือเสือใต้
อบต.ท่าคล้อ ถ้ำสะอาด
อบต.ท่าคล้อ โบราณสถานเขาคอก
อบต.ชะอม วัดป่าสว่างบุญ
อบต.ชะอม น้ำตกเจ็ดคต
อบต.ชะอม น้ำตกโกรกอีดก
อบต.ท่าตูม เขาพระบาทน้อย
อบต.ท่ามะปราง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน์เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า
อบต.สองคอน วัดถ้ำพระธาตุเจริญธรรม
อบต.สองคอน พระบวรวังสีทา
อบต.สองคอน เขาพระพุทธบาทน้อย
อบต.ห้วยแห้ง อุโมงรถไฟบ้านบุใหญ่
อบต.หินซ้อน ไร่ทานตะวัน