องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์
เทศบาลตำบลหนองแค วัดมงคลทีปาราม
เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ สวนนกตำบลไผ่ต่ำ
อบต.หนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ
อบต.หนองปลิง วัดหนองสะเดา