องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าลาน สวนริมคลองชลประทานชัยนาท
เทศบาลตำบลท่าลาน คลองหนองหลวง
เทศบาลตำบลสร่างโศก สวนผักหวานป่า
เทศบาลตำบลสร่างโศก สถานีรถไฟเล็กบ่อโศก
เทศบาลตำบลสร่างโศก หลวงพ่อใหญ่ วัดราษฎร์บำรุง
เทศบาลตำบลสร่างโศก ทะเลสาบบ้านหมอ
เทศบาลตำบลสร่างโศก บ่อดงโอบ
อบต.เมืองขีดขิน ทะเลสาบบ้านหมอ
อบต.เมืองขีดขิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
อบต.เมืองขีดขิน ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลองอำเภอบ้านหมอ
อบต.ไผ่ขวาง 0