องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท ธารทองแดง
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท บ่อพรานล่างเนื้อ
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท วิหารพระเจ้าทรงธรรม
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท พระตำหนักธารเกษม
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท รอยพระพุทธบาท
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท พิืพิธภัณฑ์สถานพระพุทธบาท
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท พระราชวังโบราณ(พระตำหนักท้ายพิกุล)
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท พระตำหนักสระยอ
เทศบาลตำบลพุกร่าง ถนนพระเจ้าทรงธรรม (ถนนฝรั่งส่องกล้อง)
เทศบาลตำบลพุกร่าง รอยพระพุทธบาท วัดกัลยาณบรรพต (เขาเลี้ยว)
เทศบาลตำบลพุกร่าง โบราณสถาน ศาลเจ้าพ่อเขาตก
เทศบาลตำบลพุกร่าง โบราณสถาน ถ้ำมหาสนุก
เทศบาลตำบลพุกร่าง โบราณสถาน ถ้ำวิมานจักรี
เทศบาลตำบลพุกร่าง สระน้ำโยธาธิการสาย ๒
เทศบาลตำบลธารเกษม อ่างเก็บน้ำซับสะแกเครือ
อบต.เขาวง วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)
เทศบาลตำบลนายาว ทุ่งทานตะวัน
อบต.พุคำจาน วัดนิคมเขมาราม
อบต.พุคำจาน วัดพุคำจาน
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย วัดดอยหินปูน