องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ทุ่งทานตะวัน
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก น้ำตกมวกเหล็ก
อบต.ซับสนุ่น ทุ่งทานตะวัน
อบต.ซับสนุ่น น้ำตกซับเหว
อบต.ซับสนุ่น กลุ่มส่งเสริมอาชีพรากไม้
อบต.มวกเหล็ก ไร่ดาวเด่น
อบต.มวกเหล็ก ไร่กุสุมา
อบต.มวกเหล็ก เดอะบูดารีสอร์ท
อบต.มวกเหล็ก น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
อบต.มวกเหล็ก ไร่องุ่นมาลี
อบต.มวกเหล็ก มวกเหล็ก เอทีวี
อบต.มิตรภาพ สวนองุ่นไร่กำนันเม้ง
อบต.มิตรภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อบต.มิตรภาพ ร้านอาหารครูต้อ
อบต.มิตรภาพ น้ำตกเหวน้อย
อบต.มิตรภาพ สนามกอล์ฟเซอร์เจมส์
อบต.มิตรภาพ ค่ายลูกเสือเพชรรัตน์
อบต.ลำพญากลาง ถ้ำดาวเขาแก้ว
อบต.ลำสมพุง สำนักสงฆ์ถ้ำโพธิ์ศรีนวล
อบต.ลำสมพุง วัดถ้ำไทรคู่
อบต.ลำสมพุง สำนักป่าถ้ำเสือดำ(ถ้ำทีปังกรบุญฤทธิ์)
อบต.หนองย่างเสือ ไร่พูพิบูลย์
อบต.หนองย่างเสือ สวนผักครูสรรเสริญ
อบต.หนองย่างเสือ ฟาร์มสายทอง
อบต.หนองย่างเสือ สวนองุ่นภูนวพันธุ์
อบต.หนองย่างเสือ สวนกล้วยไม้ เบญจมาศ (บิ๊กเต้)