องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลวังม่วง ทุ่งทานตะวัน
เทศบาลตำบลคำพราน พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย(หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก)
เทศบาลตำบลแสลงพัน ไร่องุ่นปภัสรา
เทศบาลตำบลแสลงพัน เนินพิศวง
เทศบาลตำบลแสลงพัน อุโมงค์ต้นไม้
เทศบาลตำบลแสลงพัน ทุ่งทานตะวัน
อบต.วังม่วง แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ
อบต.วังม่วง น้ำตกสวนมะเดื่อ
อบต.วังม่วง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
อบต.วังม่วง น้ำตกป่าลานหินดาด