องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.ชลบุรี ท้องฟ้าจำลอง
อบจ.ชลบุรี ห้องฉายภาพยนต์ 4 มิติ
อบจ.ชลบุรี ห้องสมุดมีชีวิต
อบจ.ชลบุรี สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9
เทศบาลเมืองชลบุรี ตลาดประมงท่าเรือพลี
เทศบาลเมืองชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม
เทศบาลเมืองชลบุรี หอพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ
เทศบาลเมืองแสนสุข ตลาดหนองมน
เทศบาลเมืองแสนสุข สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
เทศบาลเมืองแสนสุข เขาสามมุข
เทศบาลเมืองแสนสุข แหลมแท่น
เทศบาลเมืองแสนสุข หาดบางแสนล่าง (หาดวอนนภา)
เทศบาลเมืองแสนสุข ชายหาดบางแสน
เทศบาลเมืองอ่างศิลา วัดอ่างศิลา
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา
เทศบาลเมืองอ่างศิลา พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ตลาดเก่า อ่างศิลา 2419 ปี?
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
เทศบาลตำบลบางทราย สวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางทราย
เทศบาลตำบลบางทราย วัดเขาบางทรายพระอารามหลวงชลบุรี
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ พระศรีสรรเพชญ์
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หลวงพ่อลอย
เทศบาลตำบลเสม็ด ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพและจำหน่ายสินค้าเทศบาลตำบลเสม็ด
เทศบาลตำบลเสม็ด ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
เทศบาลตำบลเสม็ด ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า
อบต.คลองตำหรุ หมู่บ้านท่องเที่ยวทางทรัพยากรชายฝั่งทะเล
อบต.หนองรี วัดสมานราษฎร์สามัคคี
อบต.หนองรี วัดช่องมะเฟือง
อบต.หนองรี วัดหนองรี
อบต.หนองรี พิพิธภัณฑ์ประจำตำบลหนองรี
อบต.หนองรี ฝายน้ำล้นบ้านช่องมะเฟือง
อบต.หนองรี วัดศรีสำราญจิต
อบต.หนองรี วัดถ้ำเม่น