องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพานทอง ทองโบราณ
อบต.บางนาง วัดวรพรตสังฆาวาส
อบต.พานทองหนองกะขะ หลวงพ่อทรัพย์ วัดบ้านงิ้ว
อบต.มาบโป่ง พุทธไสยาสน์
อบต.หนองหงษ์ วัดหนองกาน้ำ
อบต.หนองหงษ์ วัดห้วยยาง
อบต.หนองหงษ์ วัดหนองกะขะ
อบต.หนองหงษ์ วัดโป่งตามุข