องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองสัตหีบ สวนสาธารณะกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน)
เทศบาลเมืองสัตหีบ อ่าวดงตาล
เทศบาลเมืองสัตหีบ วิหารแก้ว (วัดเทพประสาท)
เทศบาลเมืองสัตหีบ วัดสัตหีบ(วัดหลวงพ่ออี๋)
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เกรต้า ฟาร์ม
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ วันเดอร์ ฟาร์ม
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ สวิส ชิฟ ฟาร์ม พัทยา
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ วิหารเซียน
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ Upside Down Pattaya
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ สวนนงนุช
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน วัดญาณสังวราราม
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน สวนนงนุช
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ชายหาดจอมเทียน
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ลานกิจกรรมกลางแจ้งริมหาดบ้านอำเภอ ซ.นาจอมเทียน 22
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ชายหาดบ้านอำเภอ
เทศบาลตำบลบางเสร่ ชายหาดบางเสร่
เทศบาลตำบลบางเสร่ ถนนคนเดิน
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ่าวทุ่งโปรง
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พิพิธภัณฑ์นาวิกโยธิน
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สวนป่าชายเลน สอ.รฝ.
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรือหลวงจักรีนฤเบศร
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ วัดเขาคันธมาทน์
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ่าวดงตาลสัตหีบ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ หาดสอ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ หาดเทียนทะเล
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ หาดเตยงาม
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สวนนงนุช
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว หาดทรายแก้ว
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว หมู่บ้านไทธานี
อบต.แสมสาร วัดช่องแสมสาร
อบต.แสมสาร หาดน้ำใส
อบต.แสมสาร พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
อบต.แสมสาร วิหารหลวงพ่อดำ