องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลธาตุทอง น้ำตกร่มไทรทอง
เทศบาลตำบลธาตุทอง คูเมืองเก่า
อบต.บ่อทอง บ่อทอง เมล่อน ฟาร์ม
อบต.พลวงทอง อ่างเก็บน้ำบ้านคลองกุ่ม
อบต.พลวงทอง เขาชะอางค์ทรงเครื่อง
อบต.พลวงทอง น้ำตกอ่างผักหนาม
อบต.พลวงทอง วนอุทยานเขาห้ายอด