องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพลา ชายหาดพลา
เทศบาลตำบลบ้านฉาง หาดพยูน
เทศบาลตำบลบ้านฉาง เขาภูดร
เทศบาลตำบลบ้านฉาง หาดน้ำริน