องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกองดิน เขาถ้ำระฆังทอง
เทศบาลตำบลกองดิน วัดกองดิน
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน วัดไตรรัตนาราม
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน สวนในโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่ที่สุด
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ตลาดผลไม้และของดีประจำตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน วัดหนองกะพ้อ
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส สะพานประแสสิน (ประแส ? เนินฆ้อ)
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส จุดพักชมวิวแหลมสน
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส สะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส แม่น้ำประแส
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ชายหาดประแส
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ประแสโฮมสเตย์
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส วัดตะเคียนงาม (ต้นตะเคียน 500 กว่าปี)
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ชายหาดแหลมสน
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส วัดสมมติเทพฐาปนาราม
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส สัตว์น้ำปลาชายเลน
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส อนุสรณ์เรือหลวงประแส
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ทุ่งโปรงทอง
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ แหลมแม่พิมพ์
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อนุสาวรีย์สุนทรภู่
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่เกาะมัน
เทศบาลตำบลเมืองแกลง วัดสารนารถธรรมาราม
เทศบาลตำบลเมืองแกลง แพแม่น้ำประแส
เทศบาลตำบลบ้านนา วัดบ้านนา
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หาดทุ่งคา
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ สะพานรักษ์แสม
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่บ้านเศษรฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ มณฑปเนินฆ้อ
อบต.กระแสบน รอยพระพุทธบาทจำลองเขาวังไทร
อบต.กระแสบน อาคารแหล่งเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอแกลง
อบต.ทุ่งควายกิน อ่างเก็บน้ำเขาจุก
อบต.ทุ่งควายกิน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมทำนาปลอดสารพิษเพื่อลดต้นทุนการผลิต
อบต.พังราด จุดพักรถพังราด
อบต.ห้วยยาง เรือโบราณ
อบต.กองดิน ถ้ำเขาวงกต
อบต.กองดิน วัดหนองคุย
อบต.กองดิน ศูนย์จำหน่าย และสาธิตการทำสินค้า OTOP ประจำ อบต.กองดิน
อบต.กองดิน สวนเกษตรกรตัวอย่าง
อบต.กองดิน โฮมเสตย์ ร.ร.วักเขาน้อย
อบต.ชากโดน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากระโดน
อบต.ทางเกวียน แม่น้ำประแสร์
อบต.ทางเกวียน 1.วัดราชบัลลังก์ ม.6 2.รอยพระพุทธบาทจำลองหนองแช่เรือ ม.5